Welcome to WISH North Wales.

WISH North Wales is a movement for positive change in gender equality, led by an influential and committed board determined to support those working in the housing sector, particularly women working in North  Wales, reach their true potential.

Through a welcoming, inclusive community of interest and workshops delivered by experts we will help more women into positions of influence and promote housing as a sector full of opportunity and career of choice.

Welcome to our community.

For more information about our region please contact: [email protected]

 

Mae WISH Gogledd Cymru yn symudiad ar gyfer newid cadarnhaol mewn cydraddoldeb rhywiol, dan arweiniad bwrdd dylanwadol ac ymrwymedig sy'n benderfynol o gefnogi'r rhai sy'n gweithio yn y sector tai, yn enwedig merched sy'n gweithio yng ngogledd Cymru, wrth gyflawni eu gwir botensial.

Trwy gymuned o ddiddordeb groesawgar, gynhwysol a gweithdai wedi’u darparu gan arbenigwyr, byddwn yn helpu mwy o ferched i gael swyddi dylanwadol a hyrwyddo tai fel sector sy'n llawn cyfle a gyrfa o ddewis.

Croeso i'n cymuned.

Am wybodaeth pellach am ein rhanbarth, cysylltwch os gwelwch yn dda: [email protected]

Your Local Events

Tuesday5Mar 2024

WISH Midland: Women in Tech #InspiringInclusion

East Midland Conference Centre (EMCC)

5:30pm - 7:30pm

Free for All

Thursday7Mar 2024

WISH Yorkshire & Humberside: Inspiring Women

South Yorkshire Housing Association Ltd

12:00pm - 2:00pm

Free for All

Friday8Mar 2024

WISH North Wales: International Women's Day Event

Wales and West

1:00pm - 3:30pm

25.00

Free for WISH North wales & Corporate Plus members

Tuesday12Mar 2024

WISH Midlands: Leading with Confidence

Online Event

10:00am - 11:00am

25.00

Free for WISH members

Wednesday8May 2024

WISH Brighton Event 2024

Revolution Bar

12:00pm - 2:00pm

Free for WISH Members only

Jobs Board

The are no upcoming vacancies at the moment. Check back soon as this page is updated regularly.

WISH North Wales

Board Members